Online Teklif
Kişi ve Kurumlara İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Kişi ve Kurumlara İnsan Kaynakları Danışmanlığı

MEB’e bağlı özel okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde, muhtelif kurslarda, öğrenci yurtlarında ve sürücü kurslarında yüksek performans sağlanmasının en önemli yollarından biri kaynakların etkin bir şekilde kullanımıdır. Sermayenin ve teknolojinin yanında insan gücünün de verimli şekilde değerlendirilmesi, nitelikli personelin kazanılması ve elde tutulması gerekir. Bu bağlamda uzman danışmanlarımız kuruculara ve IK uzmanlarına doğru çalışanı bulmanın ve seçmenin yollarını, var olan kadronun verimli şekilde değerlendirilmesinin tekniklerini öğreterek kurumun insan kaynaklarını nitelikli hale getirmektedir.

Kurumsal Hizmetler

Hem yönetimde hem de eğitim-öğretimde doğru personel atama, görev, yetki ve sorumlulukları belirleme ile öğrenci ilişkilerinde başarı sağlamak için gerekli olan IK danışmanlığı sayesinde eğitim kurumunuzda başarılı bir kadro çalıştıracak; böylece potansiyel öğrenci kitlenizi arttıracak, profesyonel ve kurumsal bir görünüme sahip olacaksınız.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Kimler İçin Gerekli?

  • Özel Okullar
  • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
  • Dönüşüm Okulları
  • Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları
  • Özel Öğrenci Yurtları
  • Üst ve Orta Çaplı Firmalar
  • Yöneticiler ve Kurum Müdürleri

Neler Kazanacaksınız?

İnsan Kaynakları Danışmanlığı hizmetimiz ile eğitim merkezinizin organizasyon şemasının oluşturulmasını sağlayarak gerekli kadro ihtiyaçlarını belirleyebilecek, yeni birimler kurarak kadronuzu genişletebilecek, çalışma yönetmeliklerinizi ve disiplin sistemlerinizi kurabileceksiniz.

Kurumsal ücret yönetim sistemini kurarken prosedürleri hazırlamayı öğrenecek, sorunların çözümünde ihtiyacınız olacak kuralları oluşturarak sağlam dayanağı olan bir kurum kuracaksınız.

 

Eğitim merkezinin insan kaynakları politikasını oluşturmak için reel organizasyon şemasının ortaya çıkarılması.

Departman bazlı norm kadro incelemesi, gerekli kadroları belirlemek, yeni birimler kurmak ve revizeler yapmak.

Özlük işlemlerini 4857 sayılı iş kanununa uygun denetlemek, gerekli iyileştirme önerileri sunmak, yapmak, yaptırmak.

Personel iş sözleşmelerini güncel iş kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre yeniden hazırlamak ve denetimini yapmak.

Ücret yönetimi, çalışma yönetmelik ve talimatları, disiplin sistemleri, performans değerlendirme yönetimi gibi sistemleri kurmak.