Online Teklif

 Milli Eğitim Bakanlığı denetim süreçlerinin nihai amacı; demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda her türlü kamu kaynağının tespiti ve rasyonel biçimde kullanılmasını sağlayarak, kamu yönetiminin, topluma daha iyi hizmet götürmesine yardımcı olmaktır ve özel kurumlarda bu sürecin önemli bir parçasıdır.

Çağdaş denetim; kurumların güçlü yanlarının vurgulanması, eksik yanlarının geliştirilebilmesi ve bu sayede kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tanılama, değerlendirme ve geliştirme faaliyetlerinin bir bütünüdür.

Bu çerçevede ortaya çıkan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarını çağdaş denetim ilkeleriyle ortaya koyabilmek, önleyici bir bakış açısıyla kurumsal faaliyetlerin iyileşmesine katkıda bulunmak ve bu yolla kurumsal hizmetlerdeki kaliteyi artırmak; küresel rekabet ortamında şirketimizin en önde gelen amacıdır.

Sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına uygunluğunu analiz etmek ve kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek; elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili kuruma iletmek olarak şekillendirdiğimiz kurumsal denetime hazırlık süreci; 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren başlayacak olan kurum denetimlerinde sizi rakiplerinizden bir adım öne geçirecek önemli bir adım olacaktır.

Emekli eğitim müfettişlerinin liderliğinde oluşan ve inceleme-soruşturma alanında olduğu kadar denetim ve ar-ge alanında da oldukça tecrübeli olan ekibimizin; Eğitim Öğretim Ortamları, Eğitim Öğretim Faaliyetleri, Yönetim Faaliyetleri ve Mali İş ve İşlemler başlıkları altında kurumunuza sağlayacağı denetimsel katkı, yukarıda açıklanan hedeflere ulaşmayı ve bu hedeflerin kalıcı olmasını sağlayacağı gibi, kurumunuzu 5580 Sayılı Özel Öğretim Kanununun 7. maddesinde açıklanan ve ciddi anlamda mali ve kurumsal kayıplara neden olabilecek cezalardan da uzak tutacaktır.

2022-2023 eğitim-öğretim yılına denetimsel anlamda hazır girebilmek için bizimle iletişime geçmeniz; yapmanız gereken tek ve en önemli hamle olacaktır.

Saygılarımızla…

 

Eğitim Öğretim Ortamları

 • Kuruma  Ait Temel Bilgiler
 • Fiziki durum
 • Güvenlik önlemleri

                         Eğitim Öğretim Faaliyetleri

 • Öğretim Etkinlikleri  (Hazırlık, Uygulama, Ölçme-Değerlendirme, Geliştirme)
 • Eğitim Etkinlikleri   (Rehberlik Faaliyetleri, Sosyal Etkinlikler, Okul-Çevre İlişkileri)
 • Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Sonuçları (Öğrenci, Başarı)

                        Yönetim Faaliyetleri

 • İnsan Kaynakları İş ve İşlemleri
 • Araştırma ve Planlama
 • Örgütleme
 • Öğrenci İşleri
 • Okul Servis Araçları
 • Denetim, İzleme ve Değerlendirme
 • İletişim ve Yönetişim
 • Bilişim Sistemleri
 • Yönetim Faaliyetlerinin Sonuçları

 Mali İş ve İşlemler

 • Mali Kaynakların Kullanımı
 • Sigortalı Çalıştırılan Personelle İlgili İşlemler