Online Teklif
Özel Öğrenci Yurtları Personel Atama İşlemleri

Özel Öğrenci Yurtları Personel Atama İşlemleri

Yurtlarda görevlendirilen personelde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara ilave olarak farklı şartlar ve nitelikler aranır. Yurtlarda yönetmelik şartları dışında personel çalıştırmak cezai işlem uygulanmasına hatta kurumun kapatılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle personel atama ve işe alma işlemleri konusunda uzman danışmanlarla çalışmak gerekir.

DT Eğitim Danışmanlık ve Rehberlik

 • Kurum açılış işlemleri
 • Kapatma, devir, nakil ve kurucu değişikliği
 • Binanın uygun olup olmadığının tespiti
 • Binanın uygun hale getirilmesi için yapılacak iyileştirme, tadilat ve onarım planlaması
 • Kat yerleşim planı hazırlanması ve kontenjan tespiti
 • Kurum binası için gerekli raporların çıkartılması
 • Kurum açıldıktan sonra işleyişe yönelik yönlendirme ve danışmanlık
 • MEB tarafından yapılan rutin denetimlere hazırlık
 • Güncel mevzuat bilgilendirmesi
 • Personel atama işlemleri
 • Evrak takip ve öğrenci kayıt işlemleri
 • Öğrenci sertifikasyon
 • Kurum personel eğitimi

Danışmanlık Hizmetleri

Siz de nitelikli ve yönetmeliğe uygun personel ataması yapmak, görev ve çalışma şekillerini belirlemek istiyorsanız özel öğrenci yurtları için sunduğumuz personel atama işlemlerinden yararlanabilirsiniz. Kanuna aykırı personel çalıştırılması halinde olabilecek sonuçlarla karşılaşmamak için uzman bakış açımızdan ve hizmet profilimizden yararlanabilirsiniz. Nelere ihtiyacınız var, gelin, birlikte konuşalım…

Başvuru sürecinde gerekli olan dilekçe, evrak ve belgelerin MEB Özel Öğretim Kurumları Yönerge ve Yönetmeliklerine uygun şekilde hazırlanması, tüm resmi prosedürlerin uygulanması, kurumun bağlı olduğu ilçe milli eğitime müracaat edilmesi.

Başvuru sürecinde karşılaşılan eksiklerin ve problemlerin giderilmesi, başvurunun takibi ve onay alınması ile sizi yüksek maliyetlerden ve zaman kaybından kurtaracak uzman danışmanlık hizmetlerimizle kurumun eğitim faaliyetlerine devam etmesinin sağlanması.

Onay sonrası ihtiyacınız olacak dönüşüm, yerleşim ve kontenjan işlemleri, kurucu-kurucu temsilci değişiklik işlemleri, nakil işlemleri, kurum personelin eğitimi, marka danışmalığı ve dijital pazarlama desteği.

Ek Hizmetler

MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için gerekli olan binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik raporunun yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde alınması.

Bina Sağlık Raporunun Alınması

MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için alınması gereken binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin raporun MEB yönetmelik ve yönergelerine uygun şekilde alınması.

Bina Çevresinin Sağlık Yönünden Uygun Olduğu Raporunun Alınması

MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için başvuruda gerekli olacak binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden gerekli raporunun alınması.

Yangın Önlemlerinin Alındığında Dair Raporun Temini

MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için gerekli olan yönetmelik ve prosedürlerde yer alan yangın merdiveninin binaya ekletilmesi ve yangın kapılarının standartlara uygun şekilde yaptırılması.

Yaygın Merdiveni ve Yangın Kapıların Yaptırılması

MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için gereken yönetmelik ve yönergedeki şartlardan engelli merdiveni veya engelli merdiveni inip çıkma cihazının temin edilmesi.

Engelli Merdiveni veya Engelli Merdiven İnip Çıkma Cihazı Temini

Kurumunuz veya sektörünüz için profesyonel tavsiyeler mi arıyorsunuz?

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu Yakası’nda Kadıköy, Acıbadem, Koşuyolu, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Altunizade, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Batı Ataşehir, Yeni Sahra, İçerenköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Kurtköy, Caddebostan, Erenköy, Şaşkınbakkal, Fenerbahçe semtlerinde; Avrupa Yakası’nda Taksim, Cihangir, Nişantaşı, İstiklal, Galata, Karaköy, Şişli, Mecidiyeköy, Esentepe, Gayrettepe, Etiler, Beşiktaş, Levent, Maslak, Bakırköy, Bahçelievler, Ataköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Beykent semtlerinde; Türkiye genelinde ise başta Ankara, Bursa, İzmir, İzmit, Antalya şehirleri olmak üzere 81 ilde özel eğitim ve öğretim kurumu danışmanlık hizmetlerimizi vermekteyiz.

Hizmet Bölgelerimiz

 • İstanbul
 • Ankara
 • Bursa
 • İzmir
 • + 81 il

Madde 26 — (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurtlarda görevlendirilen personelde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara ilave olarak;

 1. a) Müdür ve müdür yardımcısı için yükseköğretim mezunu olmak şartı aranır. Yatak kapasitesi yüz ve daha fazla olan yurtlarda yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilir. Kurucu, genel ve özel şartları taşıdığı takdirde kendi yurdunda müdürlük yapabilir.
 2. b) Belleticilik için yükseköğretim mezunu olmak şartı aranır ve öğretmen olma şartlarını taşıyanlar tercih edilir. Belleticiler, sadece ortaöğretim yurtlarında görevlendirilir ve sayıları ihtiyaca göre yurt yönetimince belirlenir.
 3. c) Yönetim memurluğu için en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır.

ç) Yurtlarda öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir.

 1. d) Yemek hizmeti veren yurtlarda aşçı ve ihtiyaca göre aşçı yardımcısı ile kaloriferle ısıtılan yurtlarda yetki belgesi olan personel görevlendirilir. Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş yurt yönetimine karşı sorumludur. Aynı tüzel veya gerçek kişiye ait birden fazla yurt olması halinde, yemek hazırlanan yurt veya kuruluş, hizmet götürülen yurt yönetimine karşı sorumlu olmak üzere, bağlantılı bulunduğu diğer yurtlara da yemek hizmeti verebilir. Bu hizmetin yürütülmesinde 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uyulur.
 2. e) Yurtlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, sağlık memuru, memur, şoför, ayniyat saymanı, bekçi ile benzeri personel görevlendirilebilir. Doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, sağlık memuru, ayniyat saymanı ve teknisyen dışındaki personelin görevlendirilebilmesi için en az ilköğretim mezunu olma şartı aranır. Ancak, aşçı, aşçı yardımcısı ve hizmetli unvanıyla çalıştırılacak personelin temininde güçlük çekilmesi halinde ilkokul mezunu olanlar da görevlendirilebilir.
 3. f) Yurt personelinin çalıştırılmaya başlamadan önce sağlık muayenesinden geçirilmesi zorunludur. Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sağlık muayeneleri periyodik olarak devam eder. Yurt personelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası esaslarına bağlı olarak, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde en az bir yıl süreli ve yazılı sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Sözleşme süresi sona erenlerden göreve devamı uygun görülen personelin sözleşmeleri zamanında yenilenir. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılanlar ile sözleşmesi karşılıklı veya tek taraflı feshedilenlere, altı ay geçmeden ayrıldıkları kurumda görev verilemez.
 4. g) Personel hakkında disiplin hükümleri ile bu Yönetmelikte hükme bağlanmayan hususlar için sözleşmelerinde de açıkça belirtilmek kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. Yurt sahibi gerçek kişinin aynı zamanda yurt müdürü olması halinde bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Görevlendirme

Madde 27 — (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt müdürlüğüne görevlendirme; yurt sahibinin veya kurucu temsilcisinin müracaatı, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile gerçekleşir.

(Değişik ikinci fıkra : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt müdür yardımcıları, belleticiler, yönetim memurları ile diğer personelin görevlendirilmeleri; yurt müdürünün müracaatı, il/ilçe milli eğitim müdürlüğündeki ilgili şube müdürünün teklifi ve il/ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile gerçekleşir.

Yurt müdürüne ait görevlendirmenin bir örneği Bakanlığa gönderilir.