Online Teklif

MEB Eğitim Kurumları Yönetmeliği

MEB Eğitim Kurumları Yönetmeliği 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim, yönetim, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere uygulanacak destek eğitim programları, (Değişik ibare:R…

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen özel öğretim kurumlarını kapsamaktadır. Özel eğitim…

MEB Tanıtım Yönetmeliği

MEB tanıtım yönetmeliğinin amacı, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmî, özel okul ve kurumlar ile azınlık ve yabancı okulların tanıtım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Aynı zamanda bu okulların tanıtım uygulamalarına ilişkin araçların, renk, şekil,…

Özel Okul ve Eğitim Kurumu Açmak İçin İstenen Nitelikler

Özel Okul, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Dönüşüm Okulları, Özel Muhtelif Kurslar ya da Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları açmak isteyenler için MEB tarafından yerleşim planlarından dersliklere, yemek salonlarından müdür odalarına kadar her birim ve bölüm için istenen nitelikler farklıdır. B…

Özel Okul ve Eğitim Kurumu Açmak İçin Gerekli Belgeler

Özel Okul, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Dönüşüm Okulları, Özel Muhtelif Kurslar ya da Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları açmak isteyenler için MEB tarafından belirlenen standart kurallar ve kurumdan istenen belgeler vardır. Bu belgeler temin edilmeden başvuru aşaması tamamlanmaz. Başvuru a…