Online Teklif
MEB Tanıtım Yönetmeliği

MEB Tanıtım Yönetmeliği

MEB tanıtım yönetmeliğinin amacı, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmî, özel okul ve kurumlar ile azınlık ve yabancı okulların tanıtım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Aynı zamanda bu okulların tanıtım uygulamalarına ilişkin araçların, renk, şekil, ölçü/oran, yazı karakteri ve diğer özelliklerinin belirlenmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Eğitim kurumunuzu açarken hangi standartlara bağlı olduğunuzu öğrenmek için sayfamızdaki yönetmeliği inceleyebilirsiniz.